Trở 5% 1/2W 5.6K

Giá gốc: 350₫

Giá khuyến mại 300₫

Trở 5% 1/2W 5.6K

        Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar