Trở 5% 1/2W 2R

Giá gốc: 350₫

Giá khuyến mại 300₫

Trở 5% 1/2W 2R

            Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar