Trở 5% 1/2W 0.22R

Giá gốc: 350₫

Giá khuyến mại 300₫

Trở 5% 1/2W 0.22R

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar