Trở 5% 1/2W 3.3K

Giá gốc: 350₫

Giá khuyến mại 300₫

Trở 5% 1/2W 3.3K

            Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar