Trở 5% 1/2W 1R

Giá gốc: 350₫

Giá khuyến mại 300₫

Trở 5% 1/2W 1R

              Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar