Trở 5% 1/2W 47K

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 250₫

Trở 5% 1/2W 47K

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar