Trở 5% 1/2W 0.33R

Giá gốc: 350₫

Giá khuyến mại 300₫

Trở 5% 1/2W 0.33R

      Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar