Trasistor TIP 41

 TIP 41 là loại trasistor NPN TIP 41  có cực Uc cực đại bằng 100V, dòng Ic cực đại bằng 6A  Hệ số khuyếch đại hFE của  transistor cao nhất là 75 Thứ tự các chân từ trái qua phải B C E

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar