B564 TO92 TRANS PNP 1A 25V

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar