TIP41C TO220 TRANS NPN 6A 100V

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Linh Kiện Giá Gốc