TIP122 TO220 TRANS DarLingTon NPN 5A 100V

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar