TIP42C TO220 TRANS PNP 6A 100V

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.500₫

Linh Kiện Giá Gốc