TIP42C TO252 TRANS PNP 6A 100V (SMD-J42C)

Giá gốc: 3.000₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Linh Kiện Giá Gốc