A1015 SOT23 TRANS PNP 0.15A 50V (BA)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar