C1815 SOT23 TRANS NPN 0.15A 50V (HF)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 250₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar