D882 TO252 TRANS NPN 3A 30V

Giá gốc: 1.400₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Linh Kiện Giá Gốc