2N3906 SOT23 TRANS PNP 0.2A 40V (2A)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Linh Kiện Giá Gốc