TIP127 TO252 TRANS DarLingTon PNP 5A 100V (SMD-J127G)

Giá gốc: 2.500₫

Giá khuyến mại 2.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar