S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1A 45V (J3)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar