S8550 SOT23 Trans PNP 0.5A 40V (2TY)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Linh Kiện Giá Gốc