S8050 SOT23 Trans NPN 0.5A 40V (J3Y)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 250₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar