MMBTA92 SOT23-3 PNP 300V 0.5A (2D)

Giá gốc: 500₫

Giá khuyến mại 400₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar