MMBTA42 SOT23-3 NPN 300V 0.5A (1D)

Giá gốc: 500₫

Giá khuyến mại 400₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar