MMBT5401 SOT23 TRANS PNP 600mA 150V (2L)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 200₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar