Đế IC 8P (DIP8)

Giá 500₫

Đế IC 8P (DIP8)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar