Đế IC 32P (DIP32)

Giá 1.500₫

Đế IC 32P (DIP32)

Linh Kiện Giá Gốc