Đế IC 32P (DIP32)

Giá 1.500₫

Đế IC 32P (DIP32)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar