Đế IC 48P (DIP48)

Giá 2.000₫

Đế IC 48P (DIP48)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar