Đế IC 40P (DIP40)

Giá 2.000₫

Đế IC 40P (DIP40)

Linh Kiện Giá Gốc