Đế IC 40P (DIP40)

Giá 2.000₫

Đế IC 40P (DIP40)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar