Đế IC 42P (DIP42)

Giá 2.000₫

Đế IC 42P (DIP42)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar