Đế IC 42P (DIP42)

Giá 2.000₫

Đế IC 42P (DIP42)

Linh Kiện Giá Gốc