Đế IC 6P (DIP6)

CÒN HÀNG

Giá 500₫

Đế IC 6P (DIP6)

Linh Kiện Giá Gốc