Đế IC 28P (DIP28)

Giá 1.500₫

Đế IC 28P (DIP28)

Linh Kiện Giá Gốc