Đế IC 24P (DIP24)

Giá 1.500₫

Đế IC 24P (DIP24)

Linh Kiện Giá Gốc