Đế IC 24P (DIP24)

Giá 1.500₫

Đế IC 24P (DIP24)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar