Đế IC 20P (DIP20)

Giá 1.000₫

Đế IC 20P (DIP20)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar