Đế IC 18P (DIP18)

Giá 1.000₫

Đế IC 18P (DIP18)

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar