Đế IC 16P (DIP16)

Giá 700₫

Đế IC 16P (DIP16)

Linh Kiện Giá Gốc