Đế IC 14P (DIP14)

Giá 700₫

Đế IC 14P (DIP14)

Linh Kiện Giá Gốc