D882 SOT89 TRANS NPN 3A 30V (SMD)

Giá gốc: 1.000₫

Giá khuyến mại 800₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar