BFN26 SOT23

CÒN HÀNG

Giá gốc: 14.000₫

Giá khuyến mại 12.000₫

Linh Kiện Giá Gốc