BC847 SOT23 TRANS NPN 0.1A 45V (1F)

Giá gốc: 300₫

Giá khuyến mại 250₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar