B772 TO252 PNP 30V 3A

Giá gốc: 1.800₫

Giá khuyến mại 1.500₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar