2SC3356 SOT23 TRANS NPN 0.1A 20V 7G (R25)

Giá gốc: 1.200₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar