2N5401 TO92 TRANS PNP 600mA 150V

Giá gốc: 450₫

Giá khuyến mại 400₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar