2N4401 MMBT4401 SOT23 TRANS NPN 0.5A 60V (2X)

Giá gốc: 500₫

Giá khuyến mại 400₫

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar