Phát hiện khói bằng cảm biến khí MQ-2

Dự ÁN : PHÁT HIỆN KHÓI BẰNG CẢM BIẾN KHÍ MQ2

Mục tiêu dự án: Đọc điện áp đầu ra cảm biến tương tự và khi khói đạt đến một mức nhất định, nó sẽ làm cho âm thanh buzzer và một đèn LED màu đỏ sẽ bật. Khi điện áp đầu ra thấp hơn mức đó, một đèn LED xanh sẽ bật.

MQ-2 Smoke Sensor là gì?
Bộ cảm biến khói MQ-2 nhạy cảm với khói và các loại khí dễ cháy sau:

 • LPG
 • Butan
 • Propan
 • Mê-tan
 • Rượu
 • Hydro

Điện trở của cảm biến khác nhau tùy thuộc vào loại khí. Bộ cảm biến khói có một chiết áp gắn sẵn cho phép bạn điều chỉnh cảm biến cảm biến theo độ chính xác bạn muốn phát hiện ra khí.

Làm thế nào nó hoạt động?
Điện áp mà đầu ra cảm biến thay đổi theo mức khói / khí tồn tại trong khí quyển. Cảm biến phát ra điện áp tỉ lệ thuận với nồng độ khói / khí. Nói cách khác, mối quan hệ giữa điện áp và nồng độ khí là như sau: nồng độ khí càng lớn thì điện áp đầu ra càng lớn,hoặc ngược lại nồng độ khí nhỏ thì điện áp đầu ra nhỏ. Đầu ra là một tín hiệu điện áp có thể được đọc với đầu vào analog của Arduino

NÀO CÙNG LÀM!

Những linh kiện cần cho dự án:

Sơ đồ kết nối

CODE

/*******
 All the resources for this project:
 https://www.banlinhkien.shop
 Hotline: 0886.524.086
*******/
int redLed = 12;
int greenLed = 11;
int buzzer = 10;
int smokeA0 = A5;
int sensorThres = 400;

void setup() {
 pinMode(redLed, OUTPUT);
 pinMode(greenLed, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(smokeA0, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 int analogSensor = analogRead(smokeA0);

 Serial.print("Pin A0: ");
 Serial.println(analogSensor);
 // Checks if it has reached the threshold value
 if (analogSensor > sensorThres)
 {
  digitalWrite(redLed, HIGH);
  digitalWrite(greenLed, LOW);
  tone(buzzer, 1000, 200);
 }
 else
 {
  digitalWrite(redLed, LOW);
  digitalWrite(greenLed, HIGH);
  noTone(buzzer);
 }
 delay(100);
}

 

Chúc các bạn làm dự án này thành công! Mọi thắc mắc và góp ý về dự án các bạn gửi về hòm thư banlinhkien.shop@gmail.com.

Viết bình luận

Bạn hãy gửi bình luận. Xin cảm ơn!