Trở cắm 3.9K/50c

Giá 2.000₫

Trở cắm 3.9K/50c

Linh Kiện Giá Gốc