Trở cắm 130R/50c

Giá 2.000₫

Trở cắm 130R/50c

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar