Trở cắm 1.6K/50c

Giá 2.000₫

Trở cắm 1.6K/50c

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar