Trở cắm 1.5K/50c

Giá 2.000₫

Trở cắm 1.5K/50c

Linh Kiện Giá Gốc