Tay Phát RF433 4 Kênh + Mạch giải mã - M4

Giá gốc: 60.000₫

Giá khuyến mại 50.000₫

Sự khác nhau giữa các mạch nhận PT2272:
• PT2272-M4: Kich không nhớ trạng thái, trong thời điểm kich chỉ giữ 1 trạng thái của 4bit, không kich 4bit trở vê 0.
• PT2272-L4: Kich nhớ trạng thái, trong thời điểm kich chỉ nhớ 1 trạng thái của 4 bit, không kich 4bit vẫn giữ trạng thái cũ, kich tiếp theo sẽ lưu trạng thái của 4 bit mới.
• PT2272-T4: Kich nhớ trạng thái, 4bit hoạt động độc lập, trong thời điểm kich nhớ trạng thái của từng bit, không kich vẫn giữ trạng thái, kich tiếp theo sẽ chỉ thay đổi trạng thái của bit bi tác động.
Thông số kỹ thuật:
• Điện áp hoạt động: 5VDC.
• Tần sô hoạt động: 433Mhz.
• Dòng điện tiêu thụ khi ở trạng nghỉ: 4.5mA.
• Độ nhạy: -105dB.
• IC giải mã: PT2272-T4.
• Kich thước: 41 x 23 x 7mm.

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar