Quang Trở CDS 5MM 5537

Giá gốc: 1.500₫

Giá khuyến mại 1.000₫

Quang Trở CDS 5MM 5537


Tính năng:

Là điện trở có trị số càng giảm khi được chiếu sáng càng mạnh. Điện trở tối (khi không được chiếu sáng ­ ở trong bóng tối) thường trên 1M, trị số này giảm rất nhỏ có thể dưới 100 ôm khi được chiếu sáng mạnh

Thông số kỹ thuật:

  • ­ Điện áp tối đa: 150VDC.
  • ­ Nhiệt độ môi trường xung quanh: ­30 to 70 °C.
  • ­ Đỉnh Quang phổ: 540nm.
  • ­ Ánh sáng kháng chiến (10 Lux) (KΩ): 20­45
  • ­ Tối kháng: 2MΩ.
  • ­ Thời gian đáp ứng: 20ms
Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar